Događaji

27.01.2018

Filip Grbić
O UMORU

Uvaženi članovi žirija,

Dragi prijatelji,

Dame i gospodo,

Roman Ruminacije o predstojećoj katastrofi dobio je veliko priznanje u vidu Nagrade Miloša Crnjanskog. Knjiga je, kako se to kaže, doživela uspeh. Međutim, nastanak ove knjige zapravo je rezultat neuspeha – neuspeha da se život živi i da se život razume. Verujem da samo piscima polazi za rukom da od ovog poražavajućeg neuspeha ponekad naprave nešto što liči na javni uspeh.


„Nemoćan sam, tužan i zamišljen. Ne daje mi se da živim.“

Ove reči je Miloš Crnjanski zapisao u svome Dnevniku o Čarnojeviću iz 1921. godine. Pisanje kao mogućnost predstavlja specifičnu vrstu osmišljavanja ove temeljne nemogućnosti – nemogućnosti da se živi i da se život razume. Šta je pisanje ako ne neprirodan i krajnje nespontan prekid u kontinuitetu svakodnevnog života?  

Gledam da se izvučem iz svih svojih profesionalnih i porodičnih obaveza, nastojim da ukradem vreme od sna da bih – šta? Sedeo ispred ekrana i posmatrao vlastiti život kao nešto čudno, neobjašnjivo, daleko, tuđe, pa čak i nametnuto. Moji junaci su moji najbolji sagovornici i oni su živi iako im nedostaje fizička egzistencija. Umesto „svi moji junaci“, mogao bih da kažem: „svi moji nedostaci“. Šta mi to, pobogu, nedostaje, pa uzimam ova duga, mučna, iscrpljujuća odsustva iz života, umesto da živim, radim, radujem se i ne osvrćem se? Ili je, naprotiv, za ovaj nesporazum sa životom kriv nekakav višak života u meni? Kakva ironija: iz prekomerne žudnje za životom – pravim, punokrvnim životom – završio sam u dobrovoljnom kućnom pritvoru, izolovan ispred ekrana, ravnodušan prema svemu što nema veze sa mojim junacima, mojim nedostacima, mojim dvojnicima. Dok moji junaci uživaju u mediteranskoj kuhinji i raznoraznim poslasticama ja se zadovoljavam jednom konzervom tunjevine dnevno koju jedem na silu, samo da bih mogao neometano da nastavim sa pisanjem. Ali ja to ne radim iz skromnosti ili trpeljivosti, naprotiv, dame i gospodo, ja sam nezasit. I ta nezasitost, me je, po svoj prilici, takođe odvela u pisanje. Ako već ne mogu da živim najjednostavniji i ujedno najintenzivniji mogući život – „živi život“ kako to kaže Dostojevski, onda barem neka moji junaci pokušaju da žive taj život umesto mene. Međutim, meni se čini da se taj njihov pokušaj takođe završio bednim neuspehom jer se napisano pokorava istim onim zakonima i ograničenjima kojima se pokorava i proživljeno. Kada ne bi bilo tako, književnost bi predstavljala puko bekstvo od napregnute svakodnevice, sredstvo za razbibrigu ili igrariju za intelektualce.

„Sve sam čekao da će još nešto doći u životu, da ovo dosad beše samo komedija. Sad vidim da posle sažaljenja ne dolazi ništa novo.“

Dnevnik o Čarnojeviću mladog Miloša Crnjanskog predstavlja jedno od onih retkih dela gde je unutar, uslovno govoreći, malog broja reči kondenzovano pravo izobilje misli. U ovoj sali prisutni su stručnjaci koji verovatno poznaju svaki kutak ovog izvanrednog dela, i pitam se da li je neko od njih ikada pokušao da pronađe reč koju Crnjanski najčešće koristi. Iako sam suviše lenj za to da sam obavim jedan takav zadatak, drznuću se da podelim s vama čisto subjektivan utisak da se reč „umor“ pojavljuje kudikamo najčešće u tekstu. Moji junaci su takođe umorni i oni su taj umor, bez sumnje, nasledili od mene. Ali ovde nije reč o prolaznom umoru ili čak prijatnom umoru koji nastupa nakon nekog časnog radnog pregnuća, ne, dragi prijatelji, umor je u ovom slučaju ontološki pojam i označava duhovno odumiranje jedne civilizacije koja sporo ali sigurno nestaje pred našim očima. Duhovno srodstvo mogu da osetim isključivo sa onim autorima koji osećaju ovaj ontološki umor, ovo dezorijentisano bivstvovanje „na mišiće“. Pisati, u izvesnom smislu, znači postati hroničar umiruće civilizacije. Civilizacija mora umreti jer ona predstavlja nešto veliko, a sve što je veliko, gotovo dogmatski tvrdi Platon u svojoj Državi, mora propasti. O smrti civilizacije Emil Sioran govori kao o vrhunskom umetničkom delu. Nama je, dakle, kao stanovnicima ostarele civilizacije, dato da se naslađujemo tom vrhunskom umetnošću – propašću velike kulture koja je najpre silovito blesnula na brdovitom Kritu, odakle se preselila u brdovitu Argolidu, da bi se zatim proširila po ostatku Balkanskog poluostrva i dalje po čitavom Sredozemlju.

Ironično: večna mladost postaje opsesija ostarele civilizacije. Eto katastrofe koja svojom katastrofalnošću nadmašuje sve ostale katastrofe koje prete Lazaru, mom pripovedaču! On bi hteo da ga, kao u pesmi Priviđenja Miloša Crnjanskog, „tu, u ovom životu, oblije slap svih divota čulnih, kao pad mirisnog mleka“; i on, poput svog omiljenog pisca, Mišela Uelbeka, očigledno smatra da je “mlado žensko telo jedino dobro koje je svet ikada video“. Dok spoljašnji život provodi kao čovek osiromašenih mogućnosti, njegov unutrašnji život otkriva pravo izobilje sadržaja. Lazaru nedostaje sve, a možda ponajviše hladnokrvnost, on još uvek nije izgubio sposobnost oduševljenja, ali njegovi su zanosi kratkog daha, jer Lazar je umoran i zato nije u stanju da gaji zablude, a bez zabluda je život nemoguć, ili je barem, u najmanju ruku, nepodnošljiv.

Najnepristojnija zabluda koja mi kao laureatu Nagrade Miloša Crnjanskog sada preti jeste zabluda da sam sad postao nekakav priznati pisac, ili bar dečko koji obećava. Verujte mi da se često glasno smejem samome sebi. Ali i to je bolje nego da sve ovo shvatim preozbiljno pa da vi, dame i gospodo, imate razloga da se smejete meni.

Dozvolite mi da svoju besedu završim još jednim mestom iz Dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog:

„Umoran sam. Otišao bih nekud daleko i ne bih se osvrnuo. Otišao bih nekuda u žuto lišće, ko zna kuda; a kad bi neko plakao za mnom, ja bih napisao kartu: Zbogom, idem da ozdravim“.

Hvala vam.

25.01.2018.
Beograd

***
27.01.2018

OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA ZA DODELU NAGRADE „MILOŠ CRNJANSKI“
Filip Grbić: Ruminacije o predstojećoj katastrofi, Plato, Beograd, 2017.

Prof. dr Slađana Jaćimović

     Veština pripovedanja, složenost u sagledavanju sveta i ljudskih sudbina, dobra kompozicija narativnih segmenata i stilska umešnost – retko se sabiraju u prvom romanunekog pisca. Ako se svemu tome doda i uspeh da se čitaočeva pažnja drži budnom, odnosno da roman bude zanimljiv, onda je jasno zbog čega je žiri odlučio da Nagradu „Miloš Crnjanski“ dodeli upravo romanu Ruminacije o predstojećoj katastrofi Filipa Grbića. Priča o dvoje ljudi koji u pokušaju da spasu svoj brak odlaze na letovanje na Krit, usložnjava se i grana na više planova. Od naizgled obične priče o ljubavnoj krizi i umornom pokušaju njenog prevezilaženja, romaneskna radnja uvlači u sebe promišljanje naše savremenosti i istorijske prošlosti, aktuelne geopolitičke situacije, našeg i tuđeg nacionalnog mentaliteta, sterotipova koje nameće kultura novog doba te protesta protiv uklapanja u njih i prihvatanja isprazne egzistencije koja se njima nameće kao poželjan i očekivan model življenja. Jednostavno rečeno, sama priča je višeznačna i ide iznad pojedinačnih sudbina, jer se ukršta sa epohalnim kretanjem koje je ispunjeno haotičnošću, kriminalom, seksualnošću i politikom.

     Motiv katastrofe naznačen u naslovu i ruminacije kao neprestanog, opsesivnog ponavljanja zlosutnih misli koje ne dopuštaju izlazak iz kruga straha i teskobe, već ih dodatno produbljuju, naznačavaju jednu snažnu pesimističku, moglo bi se reći i nihilističku dimenziju u sagledavanju sveta onakvog kakav jeste i pozicije pojedinca, modernog junaka, u njemu. Modelovanje glavnog junaka Lazara, iz čije perspektive je i oblikovana naracija u Grbićevom romanu, kao osetljivog intelektualaca uskolebane psihe, depresivnog i opsesivno-kompulsivnog, podržava ovakvo sagledavanje sveta, odnosno čini dodatno uverljivim, snažno motivisanim iznošenje sumorne vizije ljudske civilizacije i njenih dubokih naprslina u modernom dobu. „Vidim da se bliži katastrofa“, kaže glavni junak romana, „i da niko, ama baš niko, nema kontrolu nad silama koje su oslobođene“. Do zaključaka iste semantičke nosivosti dolaze i junak Grbićevog romana i junak Romana o Londonu Miloša Crnjanskog koji će u svom vremenu osetiti da „Svet ovaj nije uređen dobro“, odnosno upitati se „Kao da svet nije Bog stvorio? Nego onaj Nečastivi“. Prevlast zla i destrukcije u svetu u kome se sluti sveprožimajuća katastrofa sagledava se na svim nivoima – od opšte društveno-političke situacije, kulturnih i političkih degradirajućih okolnosti u Srbiji, pa do privatnog, intimnog plana i odnosa dvoje ljudi za koje će sam junak reći: „Mi smo bolesni ljudi u bolesnoj vezi“. Katastrofa, dakle, preti sa svih strana – nema utočišta, a smirenje se neće naći ni u klasičnoj mediteranskoj lepoti grčkog ostrva. Naprotiv, upravo u takvom prostoru izopštenosti dodatno se zaoštrava osećaj straha i teskobe, a bića koja bi trebalo da se zbliže, suočena sa sobom,  razdvajaju se i produbljuju jaz između sebe. Letovanje, koje je počelo loše, razvilo se dramatičnim fabularnim zapletom u ono što se, u drugom kontekstu, podsmešljivo, naziva adrenalinskim turizmom. Odvajajući se jedno od drugog, glavni junaci iskušavaju mogućnosti sopstvene slobode, ali ona ih dovodi u groteskne situacije, problematizuje stečene predstave od drugom, preispituje lične afinitete i, na kraju, vraća ih na početak, njima samima i vezi koju su pokušali da izleče.

     Smeštajući glavni tok radnje u poznatu turističku destinaciju, ali i u rodni prostor prve grčke kulture, pisac suočava pripadnike različitih kultura(srpske, ruske, grčke i nemačke) i upečatljivo prikazuje globalizacijski trenutak njihovog doticaja. Ne samo glavni, nego i ostali junaci koji ove kulturne modele predstavljaju, u koliziji su svetom i sobom samima. Poremećaj, nekad skriven ispod maske normalnosti (nemačka porodica) duboko označava svakoga od njih. Tako se sindrom bolesti disperzivno širi od glavnog junaka ka ostalima sugerišući zaključak da je u svetu koji je izgubio ravnotežu bolest u stvari normalno stanje pojedinca. Ovakvo ukrštanje raznorodnih polova i promišljanja, saobraženo je različitim tipovima pripovedanja, koji se smenjuju u ubrzanom tempu, odesejističko-meditativnogprekopsihološko-medicinskogdoerotsko-naturalističkog.

     Esejistički segmeti možda su najbolji i najsubverzivniji delovi ovog romana. Oni su i svojevrsna protivteža dinamičnom zapletu i erotskim pasažima, i jednako dinamičnom i začuđujućem raspletu koji će junake voditi od pokušaja obnove ljubavne strasti do mržnje i gađenja, te vraćanja na početak; od komičnih i apsurdnih situacija do granica tragičnog razrešenja; od pesimizma do tanane nade i utehe koji se, uprkos svemu, ukazuju na samom završetku romana. Glavni junak jeste depresivac sa potvrđenom lekarskom dijagnozom, ali je istovremeno i izopštenik, lucidni pobunjenik protiv lažnih vrednosti i lažnih ljudi, zgađeni intelektualac koji u svojim unutarnjim dijalozima razobručava licemerne sisteme po kojima funkcioniše savremeni svet, pesimista za kojeg „ne postoji ideja, ma koliko bila plemenita, koju njeni zastupnici nisu uspeli da mi ogade“, inteligentno biće koje je u vremenu ispraznih sterotipa sposobno da ih preispituje, podvrgava sumnji i britkoj ironičnoj misli. „Hronično nesposoban da živi u realnosti“, čovek utamničen u samome sebi,  glavni junak u svojim ruminacijama kao svoje sabesednike pronalazi likove iz literature, filozofije i istorije, te se u romanu otvaraju složeni prostori lucidnog promišljanja prošlosti i kulture, sumorne sadašnjosti i samopreispitivanja mesta usamljenog pojedinca u svemu tome.

     Dosledni otpor prema mejnstrim tokovima svake vrste, koji se čita u ovom Grbićevom romanu, jeste ono što ovog pisca izdvaja kao novi autentični glas srpske književnosti. Pri tome, a što je posebna vrednost ove proze, sve vreme u priči o katastrofi koja preti i spolja, iz poremećenog sveta, ali i iznutra, iz samog bića koje se urušava u svojim strahovima, titra svojevrsni humor i ironija koji ne dozvoljavaju da pesimizam postane otužan i pretvori se u jadikovku. Sposobnost da se o teškim stvarima i složenim problemima misli i piše kroz humor i gorku ironiju redak je dar, a oni u Ruminacijama nisu vid prihvatanja sveta onakav kakav jeste, već proizvodni hilističkog obračuna sa njim, znak revolta nad stvarima onakve kakve jesu a nisu dobre. Smeh je u toj borbi možda najbolje oružje.

***
26.01.2018

Intervju Filipa Grbića Novostima: Generacija opsednuta novcem i bazanjem po svetu
Branislav Đorđević | 26. januar 2018. 14:20

Filip Grbić, dobitnik “Miloša Crnjanskog”, o nagrađenom debitantskom romanu “Ruminacije o predstojećoj katastrofi”: Situacija se iskomplikovala, oslobođene su sile i animoziteti koje niko ne može da obuzda

U uzbudljivu priču o supružnicima koji kreću na letovanje na Krit da bi prebrodili bračnu krizu, Filip Grbić (1984) je u knjizi “Ruminacije o predstojećoj katastrofi” (“Plato”), vešto upleo razmišljanja o kulturi, hrišćanstvu, politici, kriminalu, nevladinim organizacijama, levici i desnici, intelektualnoj eliti, Trampu, i uspeo da oslika sudbinu mladog čoveka u našem dobu.

Za svoj debitantski roman, Grbić, inače filozof po obrazovanju, dobio je nagradu “Miloš Crnjanski”, koju mu je Zadužbina velikog pisca juče svečano uručila u Kolarčevoj zadužbini. Ovo priznanje sastoji se od novčanog iznosa, čiji je glavni donator izdavačka kuća “Klet”, medalje i plakete koje obezbeđuje “Informatika”.

* Kako doživljavate ovu nagradu?

- Kao ohrabrujući znak da se književni uspeh može dogoditi i onima koji ne pišu isključivo politički korektne nebuloze o devedesetim, o genocidima, migrantima ili osetljivim grupama i koji se ne bave ubitačno dosadnim formalnim eksperimentima, specifičnom vrstom književnog opskurantizma, kod nas poznatom pod imenom “postmodernizam”.

* Šta vas je podstaklo da napišete roman, čijeg junaka more ruminacije - zloslutne, opsesivne crne misli?

- Očito više nisam znao šta da radim sa vlastitim crnim mislima. U tom smislu, pisanje je vrsta terapije, iako pisanje nikad nije samo to. Moj junak Lazar mi se vrlo brzo oteo i postao ličnost obdarena vlastitom voljom - ličnost koja poseduje, u odnosu na mene, nezavisne poglede na različite fenomene. Lazar me ponekad oduševljava, ponekad me zasmejava, ponekad me nervira, a ponekad mi baš ide na živce.

* Na koju katastrofu upućujete naslovom: ličnu ili globalnu?

- Na obe. Kao pravi neurotičar, Lazar u svemu vidi pretnju. O čemu god da misli, on uvek očekuje najgori ishod. Zaraziće se i umreće od ebole, avion će se srušiti u more, žena će ga ostaviti, zemlja će propasti, izbiće rat svetskih razmera itd. Za Lazara je svaki sledeći trenutak u životu - predstojeća katastrofa.

* Ističete na jednom mestu da su Dostojevski, Kant, Novi zavet, ostali nepročitani... Šta time govorite o duhu savremenog sveta?

- Tu je reč o krizi klasičnog obrazovanja. Takozvani “klasici” ostaju nepročitani zato što unapred mislimo da znamo šta u njihovim delima piše. Ništa ne možemo saznati ako mislimo da nam saznanje nije ni potrebno. Čitanje podrazumeva smelost da se delo tumači, da se kulturno nasleđe iznova prisvoji, da filozofska pitanja i duhovne groznice, recimo, Dostojevskog prostruje i kroz naša tela i umove.

* U kojoj meri vam je filozofija pomagala ili odmagala u književnom poslu?

- S jedne strane, otvorio sam svoju prozu prema eksplicitnim filozofskim pitanjima nastojeći da pokažem situacioni i prirodni karakter filozofiranja kao aktivnosti koja je svojstvena gotovo svakom biću obdarenom srcem i umom. S druge strane, moja proza sve vreme pati od te sklonosti pripovedača da teorijski promišlja stvarnost. U književnosti stvari ipak treba pokazati, a ne kazati. Na tome mnogo radim u poslednje vreme. Oslobađam se od tog “teoretičara” u sebi.

* U čemu današnji čovek pronalazi tačku oslonca?

- U tome je stvar, ne pronalazi je. U svetu se situacija iskomplikovala, oslobođene su sile i animoziteti koje niko više ne može da obuzda. Ali koliko god da je napeto u svetu, u Lazarevoj glavi je još napetije. On stalno traži lek za svoj unutrašnji nemir. Međutim, religija se rastvorila u folkloru i običajnosti, a filozofija se izolovala na univerzitetu. Preostaje farmakologija.

SCENE SEKSA 

* DA li ste se brinuli kako će čitaoci prihvatiti opise seksa ili nasilja u knjizi? 


- Bez viška emocija opisao sam nekoliko scena seksa, jednako prirodno kao što sam opisivao uzimanja hrane ili letenje avionom. I pitam se kad se to u književnost vratio stid? Ako date eksplicitan opis nekog brutalnog ubistva maloletne devojke, vi ste pisac trilera, ali ako opišete seksualnu radnju u njenoj spontanosti, pa čak i nespretnosti, onda se javlja neka čudna nelagoda. Izgleda da govor o seksu uvek mora da bude preteran: ili preterano nasapunjan kao u ljubavnim romanima ili preterano izvitoperen kao u pornografiji. Po svoj prilici je nepodnošljivo, pa čak i depresivno čitati realistične opise seksa.

* Upečatljivo ste oslikali i srpsku, rusku, grčku i nemačku kulturu. U čemu smo slični, koje su ključne razlike?

- Svesno sam se poigravao nacionalnim stereotipima rukovodeći se jednim opažanjem: u inostranstvu svi imaju nesvesnu tendenciju da se uklope u odgovarajući stereotip, što je samo predstava za međunarodnu publiku. Srbi se neprestano na sve žale, Rusi piju i prave skandale, Grci su lenji, Nemci štedljivi i uštogljeni. Ali kada nema tuđeg pogleda, kada su zaronjeni u svoje redovne, svakodnevne aktivnosti, pripadnici različitih naroda liče jedni na druge mnogo više nego što misle.

* Pišete i da Srbi ne vole da im je dosadno, kao da vole vanredna stanja...

- Lazar to primećuje s gorčinom. Zar nije očigledno da već godinama živimo u atmosferi vanrednog stanja, u zemlji opustošenih institucija, bezakonja u svim oblastima, ekonomski razoreni, nacionalno poniženi, kulturno zaostali?

* Kako vaša generacija vidi stanje u srpskoj kulturi?

- Ne znam šta je u jadnijem stanju: moja generacija ili srpska kultura. Moja generacija je zagazila duboko u tridesete, malo ko je u braku, još manji broj ljudi ima decu, svi su opsednuti novcem i putovanjima, ne znaju ni sami šta traže bazajući svuda po svetu, svi misle samo na svoje doživljaje i vlastita zadovoljstva. Moja generacija je generacija sebičnjaka. Što se tiče srpske kulture, ona u svojoj istorijskoj veličini postoji i čeka generaciju dostojnih da je ponovo otkrije. Trenutno u kulturi vedre i oblače srbomrsci i jugonostalgičari. Ali i to će proći.

* Glavni junak romana iznosi i tezu da “region” ne postoji, već jedino Balkan, a “Balkan je donji stomak Evrope”. Šta time poručuje?

- Sada je ta igra postala previše očigledna. “Region” kao briselski politički konstrukt treba da reciklira staru titoističku formulu po kojoj stabilan Balkan podrazumeva slabu Srbiju. Ali jasno je da nas Evropa samo na rečima prima, dok nas na delu zatvara u balkanski “obor za svinje”. U mnogo čemu smo mi ovde “evropskiji” od mnogih Evropljana. Nema razloga da se ponašamo kao domoroci i njihove sluge.

***
17.01.2018

Svečana dodela Nagrade Miloša Crnjanskog održaće se u četvrtak, 25. januara 2018. godine u 11 časova u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, Studentski trg 5, Beograd.

***
08.01.2018

Žiri Zadužbine Miloša Crnjanskog, u sastavu prof. dr Bojana Stojanović-Pantović, prof. dr Slađana Jaćimović i prof. dr Milo Lompar (predsednik), odlučio je da dodeli Nagradu Miloša Crnjanskog za 2016 i 2017. godinu romanu Ruminacije o predstojećoj katastrofi Filipa Grbića u izdanju Platoa (Beograd).

Ovaj roman donosi složenu i zanimljivu, temperamentno stilizovanu, priču o tananom duševnom sklopu glavnog junaka i o sudbinama čoveka i žene čiji su odnosi dobili dramatično ubrzanje na letovanju na Kritu. Sama priča je višeznačna i ide iznad pojedinačnih sudbina, jer se ukršta sa epohalnim kretanjem, koje je ispunjeno haotičnošću, kriminalom, seksualnošću i politikom. Upečatljivo su prikazani svetovi kultura (srpske, ruske, grčke i nemačke) i globalizacijski trenutak njihovog doticaja. Tome su saobraženi različiti tipovi pripovedanja, koji se smenjuju u ubrzanom tempu, od esejističko-meditativnog preko psihološko-medicinskog do erotsko-naturalističkog. Tako se dinamična radnja spaja sa produbljeno uprizorenim likovima, intriga i zaplet sa esejističkim osvetljenjima i opsesivno-psihijatrijskim razmišljanjima, brutalni društveni milje sa problescima nežne osećajnosti, tamna praznina duše sa rasprskavajućim mnoštvom njenih asocijacija. Roman Filipa Grbića uspeva da jednu priču o muškarcu i ženi ispripoveda u intenzitetu koji ne dozvoljava predah, da joj postavi dublja psihološka i društvena sidrišta, da joj obezbedi otvoren i višeznačan završetak: u paradoksalnom i uzbudljivom profilu osećajnosti i pripovedanja u našem vremenu.

Nagrada Miloša Crnjanskog – koja se dodeljuje za prvu objavljenu knjigu u bilo kom od žanrova u kojima se ogledao Miloš Crnjanski – sastoji se od novčanog iznosa od 2. 000 evra (u dinarskoj protivvrednosti), medalje sa likom Miloša Crnjanskog i plakete. Ovogodišnja nagrada biće dodeljena u drugoj polovini januara 2017. godine.

***
06.01.2018

Filip Grbić za "Nezavisne": Svijet je pravljen po mjeri tračkih sluškinja

Filip Grbić, pisac i profesor filozofije iz Beograda, najnoviji je laureat nagrade "Miloš Crnjanski", a nagrađen je njegov roman prvenac "Ruminacije o predstojećoj katastrofi", objavljen u izdanju beogradskog "Platoa".

Roman je i prije nagrade stekao zavidne kritike srpske čitalačke publike, iako se knjiga zasad, po priznaju njenog autora, može pronaći samo u Beogradu i Novom Sadu.

"Sama priča je višeznačna i ide iznad pojedinačnih sudbina, jer se ukršta s epohalnim kretanjem, koje je ispunjeno haotičnošću, kriminalom, seksualnošću i politikom. Upečatljivo su prikazani svetovi kultura (srpske, ruske, grčke i nemačke) i globalizacijski trenutak njihovog doticaja", piše između ostalog u saopštenju žirija za nagradu koja nosi ime velikog Miloša Crnjanskog, a šta sam Filip Grbić, koji se pored pisanja i profesure bavi i prevođenjem s više svjetskih jezika, misli o sopstvenom pisanju, nagradi i književnoj sceni, pričao je za "Nezavisne".

NN: Dobitnik ste prestižne nagrade "Miloš Crnjanski". Da li se više radujete nagradi ili imenu koje nosi?

GRBIĆ: Vest o nagradi mi je donela izvesno osećanje satisfakcije. Ovih dana baš intenzivno razišljam o provaliji koja zjapi između sreće i satisfakcije. Sreća nam se događa bezrazložno, a najčešće onda kada osećamo slobodu od nasilja koje naše želje i ambicije svakodnevno vrše nad nama. Satisfakcija je, s druge strane, rezultat ostvarene ambicije. Patnja joj prethodi i patnja za njom sledi. Ali svestan sam da sad zvučim kao da se prenemažem. Naravno da sam, objavivši svoj prvi roman, odmah počeo da žudim za priznanjem. Veličina i večita svežina Miloša Crnjanskog, spisak dosadašnjih laureata, sama nagrada... Sve mi to imponuje. Međutim, moram da priznam da me medijska pažnja veoma uznemirava. Ne mogu da se oslobodim tog neprijatnog osećanja izloženosti i već čeznem za izolacijom.

NN: Vaš prozni prvenac "Ruminacije o predstojećoj katastrofi", pored nagrade, naišao je na veoma pozitivna mišljenja među onima koji su čitali knjigu. Koliko je samokritike bilo potrebno da završite, a potom i objavite ovaj roman i kolika je bojazan postojala da će knjiga eventualno naići na negativna mišljenja?

GRBIĆ: Samokritika je blaga reč za ono što sam ja sa sobom morao da uradim kako bih došao do toga da budem koliko-toliko zadovoljan svojom prozom. Godinama sam se ispred ekrana, ili s olovkom u ruci, obračunavao s tim tuđim, neiskrenim, egocentričnim, sveznajućim stvorenjem koje čuči u meni i koje se osili svaki put kad hoću da zapišem neku misao ili opišem neku situaciju. To stvorenje uobražava da je nekakav autor i ima potrebu da impresionira čitaoca svojim stilom, erudicijom itd. Postao sam relativno zadovoljan svojim pisanjem tek kad sam ubio tog neiskrenog autora u sebi. Naučio sam kako da se prilikom pisanja držim isključivo svog iskustva. Ne osećam strah od kritika, ne može čovek svima da se dopadne, jedini strah koji osećam jeste strah od toga da ne dopustim izveštačenim konstrukcijama da se uvuku u svet mojih junaka.

NN: Po onome što sam pročitao rekao bih da ste napisali roman o antijunacima svakodnevice, odnosno o nesnalaženju ljudi u današnjem svijetu. Kakav je svijet u kojem se danas nalazimo i koliko mari za književnost i filozofiju?

GRBIĆ: Ne bih rekao da su oni antijunaci. Štaviše, rekao bih da bi oni bili sasvim prosečni kada ne bi bili toliko osetljivi i toliko nesposobni za onaj mlaki svakodnevni život koji, s godinama, donosi sve više i više odgovornosti, a sve manje i manje radosti. Svet nikada nije previše mario za književnost i filozofiju. To su oduvek bila zanimanja čudaka i božanstvenih danguba. Kada je Tales iz Mileta u 6. veku pre nove ere, zagledan u zvezdano nebo, pao u bunar, smejala mu se tračka sluškinja. Filozofi se bave beskorisnim pitanjima i operisani su od praktičnih zadataka koje nameće svakodnevni život. Dodao bih još: ovaj svet je pravljen po meri tračkih sluškinja.

NN: U obrazloženju žirija, između ostalog, piše da su u knjizi upečatljivo prikazani svijetovi kultura (srpske, ruske, grčke i njemačke) i globalizacijski trenutak njihovog doticaja. Poslije ovoga ne mogu da Vas ne pitam za mišljenje o patriotizmu i kosmopolitizmu, odnosno o dodirnim tačkama ova dva pojma.

GRBIĆ: Nije li upravo Miloš Crnjanski svojom sudbinom pokazao da čovek u isto vreme može da bude patriota i kosmopolita? U njegovom sumatraizmu vidim pesnički odjek stoičkog učenja o sveopštoj harmoniji u prirodi. Pod vlašću stvaralačkog logosa svi smo mi građani cosmosa. Ali u poemi "Stražilovo", napisanoj u Italiji, Crnjanski takođe kaže: "I, tako, bez veza, /stiže me, ipak, rodna, bolna, jeza." Nije slučajno da nas ta rodna, bolna, jeza spopada onda kada smo u tuđini, kada nam se bezdomnost sruči na glavu. Kosmopolitizam koji nije ukorenjen u nacionalnoj kulturi suviše je podložan autošovinizmu i prelako biva fasciniran tuđim nacionalnim samoljubljem. Poznajem mnoge ljude koji su izrazito osetljivi, recimo, na srpski nacionalizam, a da istovremeno, gotovo potpuno nesvesno, zastupaju nacionalne interese američkog, nemačkog ili francuskog kulturnog imperijalizma. 

NN: Jedna od poenti romana jeste da su fantazije privlačne sve dok ne počnu da se ostvaruju. Naspram likova i njihovih fantazija u romanu, koje su Vaše književne fantazije, odnosno koliko su Vam roman i nagrada utrli put za dalji književni rad?

GRBIĆ: Još je rano da se o tome govori. Verujem da će ova nagrada probiti zid ćutanja koji je levo orijentisani književni establišment podigao oko moje knjige. Voleo bih da "Ruminacije" prodru i u unutrašnjost, kao i da pređu Drinu, jer zasad je knjiga dostupna skoro isključivo čitaocima u Beogradu i Novom Sadu. Ali, ono što bih najviše voleo jeste da uzmem dugotrajno odsustvo kako bih se posvetio isključivo pisanju. 

NN: Profesor ste filozofije i, kako ste rekli u jednom ranijem intervjuu, književnost je Vaša stara pasija. Koji su Vaši filozofski i književni uzori i koliko uspijevate da ispratite srpsku književnu scenu? 

GRBIĆ: Filozofija se u našem vremenu samoizolovala na univerzitetu izgubivši moć da svojim radikalnim pitanjima prodire u egzistenciju i preobražava je. To se ne dešava prvi put u istoriji. U 19. veku situacija je bila slična i zato su se najznačajniji filozofski proboji u to doba dogodili izvan univerziteta: Šopenhauer, Kjerkegor, Dostojevski, Niče. Kad je reč o delima ovih mislilaca teško je napraviti strogu granicu između filozofije i književnosti. Ta granica u antičkim vremenima nije ni postojala. Prvi strogo deduktivni sistem metafizike dat je u formi jedne poeme ("Parmenid"), Platon je pisao dijaloge, dakle dramske tekstove, da ne nabrajam dalje. Ustručavam se da vam dam odgovor na pitanje o srpskoj književnoj sceni. Ciceron je jednom rekao da ne bi imao vremena da čita spise liričara čak i kada bi imao sto života na raspolaganju. Srećom pa ne radim u izdavačkoj kući te čitam samo ona dela koja izlaze u susret mojim estetskim i intelektualnim apetitima.

Izvor: Nezavisne novine, https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Filip-Grbic-za-Nezavisne-Svijet-je-pravljen-po-mjeri-trackih-sluskinja/459065

***