Песма недеље

 

Милош Црњански

 

ПАРТЕНОН

Не волим веселост пролетних башта,
нити да ичија душа продре кроз свилу
мог црног мушког плашта. 

Нашао сам суморну сласт тела,
као ветар звезде
у грању по гробљу,
слађу него душа. 

Па не гледам милосним погледом
ни по царевима ни по робљу.
На моме лицу бледом
мирише тама бела:
осмех мог разочараног тела. 

У њему је очај, у њему
што презриво одриче љубав
свему, свему.

***