Песма недеље

 

Милош Црњански

 

СЛАВА

. . . . . . . . . . .
Кад се облаци роје . . .
и лишће пада, са грања свела,
и сви боли, у јесени, заћуте . . .
Куд облак не нађе више
путеве засуте,
лете очи моје.
. . . . . . . . . . . 

***