Prava

AUTORSKA PRAVA

Zadužbina Miloša Crnjanskog je nosilac svih autorskih prava na sva objavljena i neobjavljena dela Miloša Crnjanskog.

Za autorska prava obratiti se Zadužbini Miloša Crnjanskog, 
11000 Beograd, Dečanska 8/I/111
Tel. 011/262-2302
E-mail: mcrnjanski@eunet.rs