Библиографија

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
 
I ОРИГИНАЛНА ДЕЛА
Посебна издања
 
1918.
1. МАСКА. Поетичка комедија. Загреб, Друштво хрватских књижевника, 1918.
 
1919.
2. ЛИРИКА ИТАКЕ, Београд, С. Б. Цвијановић, 1919. 
3. СВЕТА ВОЈВОДИНА, Београд, С. Б. Цвијановић, б. г. (1919).
 
1920.
4. ПРИЧЕ О МУШКОМ, Београд, С. Б. Цвијановић, 1920.
 
1921.
5. ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ. Роман. Београд, Свесловенска књижарница М. Ј. Стефановића и друга, 1921.
1923.
6. АНТОЛОГИЈА КИНЕСКЕ ЛИРИКЕ. Одабрао Милош Црњански. Београд, Издавачка књижарница Напредак, 1923.
1927.
7. НАШЕ ПЛАЖЕ НА ЈАДРАНУ. Београд, Јадранска стража. Главни одбор у Београду. Љубљана, Југословенска тискарна, 1927.
 
1928.
8. БОКА КОТОРСКА – DER GOLF VON KOTOR. Београд, Јадранска стража, шт. Југословенска тискарна в Љубљани, 1928.  
9. LES BOUCHES DE KOTOR (THE GULF OF KOTOR), Београд, Јадранска стража, шт. Југословенска тискарна в Љубљани, 1928.  
10. ПЕСМЕ СТАРОГ ЈАПАНА. Антологија. Одабрао Милош Црњански. Београд - Сарајево, Издавачка књижарница Напредак, 1928.
 
1929.
11. СЕОБЕ. Роман. Београд, Књижара Геце Кона, 1929.
1930.
12. ЉУБАВ У ТОСКАНИ. Београд, Књижарница Геце Кона, 1930. 
13. САБРАНА ДЕЛА. Књ. 1-2. Предговор: ‚‚Књижевно дело Милоша Црњанског“ (написао) Милан Богдановић. Београд, Народна просвета, б. г. (1930).
 
1931.
14. КЊИГА О НЕМАЧКОЈ I. Београд, Књижарница Геце Кона, 1931.
 
1934.
15. СВЕТИ САВА. Београд, Задруга Професорског друштва, 1934.
 
1936.
16. BELGRADE par Miloš Crnjanski. Belgrade, Bureau central de presse, 1936.
17. ЛУДВИГ ЕМИЛ: МУСОЛИНИ. Разговори. Са десет слика. Превео Милош Црњански, Београд, Народно дело, шт. Типофизија, Загреб, б. г. (1936).
 
1954.
18. ОДАБРАНИ СТИХОВИ. Парис, Д. Р. Аћимовић, 1954.
 
1956.
19. СЕОБЕ. ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ. Белешка о писцу, (написао) Риста Тошовић. Суботица, Минерва, 1956.
 
1958.
20. КОНАК. Драма и комедија о убиству Александра Обреновића и краљице Драге у пет слика. Цртеж аутора: Оливера Митрашиновић, корице: Стеван Вујков. Суботица - Београд, Минерва, 1956.
 
1959.
21. ИТАКА И КОМЕНТАРИ. Поговор (написао) Танасије Младеновић. Београд, Просвета, 1959.
 
1962.
22. ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМ. Johannesburg, Garamond, 1962.
 23. СЕОБЕ И ДРУГА КЊИГА СЕОБА I-II. Београд, Српска књижевна задруга, шт. Култура, 1962.
 
1965.
24. ЛИРИКА. ПРОЗА. ЕСЕЈИ. Избор и предговор: „Песнички пут Милоша Црњанског“, (написао) Живорад Стојковић. Нови Сад – Београд. Матица српска – Српска књижевна задруга, 1965. 
25. СЕРБИА. СЕОБЕ. ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМ. Приредио Живорад Стојковић. Нови Сад – Београд, Матица српскаСрпска књижевна задруга, 1965. 
26. ТРИ ПОЕМЕ. (Вињету на корицама израдио Стојан Ћелић). Београд, Просвета, 1965.
 
1966.
САБРАНА ДЕЛА I-X.
 
27. СЕОБЕ I-III. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. (Предговор) Никола Милошевић: „Филозофска димензија књижевних дела Милоша Црњанског“. Београд – Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966. 
28. ПОЕЗИЈА. ЛИРИКА ИТАКЕ. КОМЕНТАРИ. АНТОЛОГИЈА КИНЕСКЕ ЛИРИКЕ. ПЕСМЕ СТАРОГ ЈАПАНА. ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМ. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд - Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966.
29. ПРОЗА. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд - Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966. 
30. ПУТОПИСИ. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд - Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост - Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966. 
31. КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА I-II. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд – Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966. 
32. ДРАМЕ. МАСКА. КОНАК. ТЕСЛА. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд – Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матица срспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966. 
33. ЕСЕЈИ. Приредили Роксанда Његуш и Стеван Раичковић. Београд – Нови Сад – Загреб – Сарајево. Просвета – Матицасрспка – Младост – Свјетлост, шт. Графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд, 1966.
 
1967.
ИЗАБРАНА ДЕЛА 1–4.
 
34. ПЕСМЕ, ПУТОПИСИ, ЕСЕЈИ. Избор, предговор („Мирни човек са Суматре“) и напомене Петар Џаџић. Сарајево – Загреб – Београд, Свјетлост – Напријед – Просвета, шт. БИГЗ, Београд, 1967. 
35. ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ И ДРУГЕ ПРОЗЕ. Напомене Петар Џаџић. Сарајево – Загреб – Београд, Свјетлост – Напријед – Просвета, шт. БИГЗ, Београд, 1967. 
36. СЕОБЕ I-II. Напомене Петар Џаџић. Сарајево – Загреб – Београд, Свјетлост – Напријед – Просвета, шт. БИГЗ, Београд, 1967.
 
1968.
37. ЛИРИКА. Избор и предговор Ж. Стојковић. Београд, Просвета, шт. Граф. предузеће „Србија“, 1968.
 
1970.
38. КАП ШПАНСКЕ КРВИ. Београд, Нолит, 1970.
 
1971.
39. РОМАН О ЛОНДОНУ. Београд, Нолит, 1971.
1972.
40. ИЗАБРАНА ДЕЛА. Књига 1-2. Приредио и предговор написао Живорад Стојковић. Нови Сад – Београд, Матица српска - Српска књижевна задруга, 1972. Књ. 1: Лирика. Проза. Есеји. Предговор; Књ. 2: Сербиа. Сеобе. Ламент над Београдом. 
41. ОДАБРАНИ СТИХОВИ. Избор песама за антологију извршио Милош Црњански. Београд, Нолит, 1972 (Београд, „Култура“).
 
1973.
42. ПРИЧЕ О МУШКОМ. СУЗНИ КРОКОДИЛ. МАСКА. Изабрао и Поговор написао Угљеша Крстић. Београд, БИГЗ, 1973. 
43. СТРАЖИЛОВО. Предговор написао Никола Милошевић, илустрације Зорана Јовановића, Чачак, Дисово пролеће, 1973 (Београд, „Слободан Јовић“).
 
1978.
44. САБРАНЕ ПЕСМЕ. Приредила и написала предговор Светлана Велмар-Јанковић („Песник тренутка који нестаје“). Библиографија поезије Милоша Црњанског. Београд, Српска књижевна задруга, 1978.
 
1981.
45. КЊИГА О МИКЕЛАНЂЕЛУ. Приредио и поговор написао Никола Бертолино. Библиографија текстова Милоша Црњанског о Микеланђелу објављених у периодици. Илустрације. Београд, Нолит, 1981. 
46. ЛИРИКА. Избор. Приредио Стеван Раичковић (Стеван Раичковић: „Дневник о Црњанском“, „Одлазак Милоша Црњанског“, „Животопис Милоша Црњанског“. Библиографија Милоша Црњанског (извод)). Београд, Слово љубве, 1981. 
47. СУМАТРА И ДРУГЕ ПЕСМЕ. Приредио и предговор написао Звонко Лешић. Избор из критика. Биљешка о писцу. Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1981.
 
1982.
48. ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ. Поговор написао Никола Милошевић („Милош Црњански као романописац“). Београд, Нолит, 1982.
 
1983.
ИЗАБРАНА ДЕЛА 1-14.
 
49. ПЕСМЕ. Приредила и поговор написала Светлана Велмар-Јанковић. Београд, Нолит, 1983. 
50. ДНЕВНИК О ЧАРНОЈЕВИЋУ и друга проза. Изабрао Никола Бертолино. Београд, Нолит, 1983. 
51. СЕОБЕ. Књига 1-3. Београд, Нолит, 1983. 
52. КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА. Књига 1-2. Београд, Нолит, 1983. 
53. РОМАН О ЛОНДОНУ. Књига 1-2. Београд, Нолит, 1983. 
54. ДРАМЕ. Београд, Нолит, 1983. 
55. ПУТОПИСИ. Изабрали Иван В. Лалић и Борислав Радовић. Београд, Нолит, 1983.
56. ЕСЕЈИ. Изабрао Јован Христић. Београд, Нолит, 1983. 
57. ЕМБАХАДЕ. Књига I-III, IV. Приредио Борислав Радовић. Библиографија на енглеском језику. Библиографија на српском језику. Београд, Нолит, 1983.
 
1984.
58. ЕМБАХАДЕ. Књига 1-4 (1-3 штампане заједно). Приредио Борислав Радовић. Београд, Нолит, 1984.
 
1985.
59. ПОДЗЕМНИ КЛУБ. Аутор поговора Мирјана Поповић-Радовић. Београд, Народна библиотека Србије, 1985 (Фототипско издање).
 
1986.
60. РОМАН О ЛОНДОНУ. Књига 1-2. Предговор написао Марко Недић („Роман о Лондону или судар са стварношћу“). Библиографија. Београд, Нолит, 1986 (Београд, БИГЗ).
 
1987.
61. СЕОБЕ. Књига 1-3. Предговор написао Никола Милошевић („Историја и метафизика“). Београд, Нолит, 1987.
1987. 
62. СЕОБЕ. Предговор и приређивање Предраг Палавестра („Песнички роман Милоша Црњанског“). Хронологија живота Милоша Црњанског. Литература о Милошу Црњанском. Београд, Просвета, 1987. (Београд, БИГЗ). Слика аутора.
 
1989.
63. О БАНАТУ И О БАНАЋАНИМА. Приредио Стојaн Трећаков. Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1989 (Зрењанин, „Будућност“). 
64. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ. Приредио и поговор написао Зоран Аврамовић. Београд, Сфариос, 1989 (Чачак, „Универзал“).
 
1990.
65. СЕОБЕ. ДРУГА КЊИГА СЕОБА. Јубиларно издање – о тристагодишњици Велике сеобе Срба 1690-1990. Приредио и поговор написао Душан Иванић („О изворима и издању Сеоба“). Црњански о Сеобама. Београд – Нови Сад – Сарајево – Lausanne, 1990. Задужбина Милоша Црњанског – Српска књижевна задруга – Матица српска – БИГЗ – Просвета – Свјетлост – L’Age d’Homme. (Београд, БИГЗ). 
66. АНТОЛОГИЈА КИНЕСКЕ ЛИРИКЕ И ПЕСМЕ СТАРОГ ЈАПАНА. Одабрао Милош Црњански. (Фототипско издање првог дела из 1923, другог дела из 1928). Приредио и поговор написао Александар Петров („Црњански и поезија истока“). Поговор Драгана Шутић-Кубота („Милош Црњански као преводилац кинеске лирике“). Поговор Кајоко Јамасаки („Песме старог Јапана Милоша Црњанског”). Београд - Горњи Милановац, Народна библиотека Србијe – Дечје новине, 1990 (Крагујевац, „Никола Николић“). 
67. ЦРЊАНСКИ О НАЦИОНАЛСОЦИЈАЛИЗМУ. Приредио и предговор написао Зоран Аврамовић. Београд, Белетра, 1990.
 
1991.
68. ЕСЕЈИ И ПРИКАЗИ. Изабрали и приредили Бошко Петровић и Стојан Трећаков. Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1991 (Нови Сад „Будућност“).
69. ИСПУНИО САМ СВОЈУ СУДБИНУ. Приредио Зоран Аврамовић. Поговор Никола Милошевић („Фортуна комедијант“). Београд, БИГЗ – Српска књижевна задруга – Народна књига, 1991 (Београд, БИГЗ).
 70. НОВА ЕВРОПА. Избор, коментари и предговор Радивој Цветићанин („Увод у политичког Црњанског“). Београд, Књижевне новине, 1991 (Београд, „Култура“).
 
1993.
71. КОД ХИПЕРБОРЕЈАЦА. Приредио и поговор написао Никола Бертолино. Варијанте и напомене. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1993 (Београд, БИГЗ). 
72. ЛИРИКА. Приредио и написао поговор Живорад Стојковић. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1993 (Београд, БИГЗ).
 
1995.
73. ПУТОПИСИ I-II. Приредио и поговор и напомене написао Никола Бертолино. Варијанте. Прва књига: Писма из Париза. Љубав у Тоскани. Наша небеса. Књига о Немачкој. У земљи тореадора и сунца. Друга књига: Путевима разним. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1993 (Београд, БИГЗ).
 
1996.
74. СЕОБЕ. Приредио и поговор написао Душан Иванић. Варијанте. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1993 (Београд, БИГЗ). 
75. ДРУГА КЊИГА СЕОБА. Приредио и поговор написао Душан Иванић. Варијанте. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1993 (Београд, БИГЗ). 
76. ПРИПОВЕДНА ПРОЗА. Приредио, поговор и напомене написао Новица Петковић. Варијанте. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског - БИГЗ – Српска књижевна задруга – L’Age d’Homme, 1996 (Београд, БИГЗ).
 
1998.
77. КЊИГА О МИКЕЛАНЂЕЛУ. Приредио, поговор и напомене написао Никола Бертолино. Варијанте. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – БИГЗ – Српска књижевна задруга –  L’Age d’Homme, 1998 (Београд, БИГЗ).
 
1999.
78. ЕСЕЈИ И ЧЛАНЦИ I-II. Приредио Живорад Стојковић. Поговор написала Г(ордана) Ћ(ирјанић). Верзије. Прва књига: Књижевност. Уметност. Друга књига: Историја. Полемике. Разговори. Београд – Lausanne, Задужбина Милоша Црњанског – L’Age d’Homme, 1999 (Београд, БИГЗ). 
79. БЕОГРАД. Београд, Народна књига – Алфа, 1999 (Београд, „Полиграф“).
 
2000.
80. ГДЕ ЖИВИ НАЈСРЕЋНИЈА ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ. Београд, Народна књига – Алфа, 2000. (Београд, „Bruck-Druck“).
 
2003.
81. НАЈЛЕПШИ ПУТОПИСИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Приредио и предговор написао Мирослав Јосић Вишњић („Путописна проза Црњанског“). Београд, Просвета, 2003 (Лазаревац, „Елвод-принт“)
82. ДАЋА У КИКИНДИ. Приредили Владимир Сретеновић и Милош Латиновић. Кикинда, Cyrtodelfus, 2003 (Ново Милошево, „Гармонд“).
 
2004.
83. РОМАН О ЛОНДОНУ. Приредио и поговор написао Мило Ломпар. Београд, НИН – Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 (Нови сад, „Будућност“).
84. СЕОБЕ. Београд, Новости, 2004 (штампано у Шпанији). 
85. СЕОБЕ, ДРУГА КЊИГА. Подгорица, Вијести, 2004 (Барселона, „Industria Grafica“, S. А.) 
86. ПИСМА ЉУБАВИ И МРЖЊЕ. Приредио и предговор написао Радован Поповић. Београд, „Филип Вишњић“, 2004 (Београд, „Филип Вишњић“).
 
2005.
87. АНТОЛОГИЈА КИНЕСКЕ ЛИРИКЕ. Приредио Милош Црњански. Чачак, Бранко Кукић и Уметничко друштво „Градац“, 2005 (Београд, Зухра).
 
2006.
88. РОМАН О ЛОНДОНУ (критичко издање). Приредио Светозар Кољевић, са сарадницима. Задужбина Милоша Црњанског (Београд) и L’Age d’Homme (Lausanne), 2006. („Будућност“, Нови Сад), 2006.
 
2007.
89. РОМАН О ЛОНДОНУ. Поговор: Мило Ломпар. ЦИД. Подгорица, 2007.
 

 
II ЗБОРНИЦИ, ЧАСОПИСИ, КАТАЛОЗИ…
Посебна издања
 
1983.
1. МИЛОШ ЦРЊАНСКИ – СЕОБЕ КАО СУДБИНА, КАТАЛОГ Изложбе о стогодишњици рођења Милоша Црњанског, Народна библиотека Србије, Београд, 1983.
 
1988.
2. ЦРЊАНСКИ. „Завичај“, часопис Матице исељеника Србије..., Београд, 1988.
 
1993.
3. Bognar Ferenc, Fejer Adam: MILOŠ CRNJANSKI ES A SERBZ KULTURA („Tanulmanyo), Szeged, 1993.
 
1994.
4. Јосић Вишњић и Црњански: ПУТОПИСНА ПРОЗА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Савремена српска проза, Трстеник, 1994.
 
2005.
5. ПРЕЋУТАНИ ЦРЊАНСКИ (1932-35). “Двери српске”, бр. 25, Београд, 2005. 
6. СИРБИИ ИН АВАНГАРДА, “Ватра”, 7-8, 2005. Bucuresti, Romania. 
7. Бескрајни плави круг, бр. 12; Лист ученика ОШ “Милош Црњански” Београд, октобар 2005.
 

 
III ПРЕВОДИ
Посебна издања
  
1941.
1. OROKOS VANDORLAS (Сеобе). Forditotta Csuka Zoltan, Budapest, 1941.
 
1963.
2. PANDUREN (Сеобе). Ins Deutsche ubertragen von Ina Jun-Broda. Wien – Munchen – Basel, Verlag Kurt Sesch, 1963. 
3. SELTVE (Сеобе). Prevedel Tone Potokar. Maribor, 1963.
 
1964.
4. PANDOREN (Seobe). Geautoriseerde vertaling Pieter Grashoff. Voor Nederland, 1964.
 
1967.
5. Kommentare zuj „ITHAKA“. Autorisierte Peter Urban. Frankfurt a/M., Suhrkamp, 1967.
 
1970.
6. JOURNAL DE ČARNOJEVIĆ (Дневник о Чарнојевићу). Traduction et preface d Олга Марковић. Lausanne, ed. L Age d Homme, 1970.
 
1971.
7. ZAPISKI O CZARNOJEVICIU I INNE UTWORY. Pretozita Danuta Cirlic – Straszynska. Warszawa, 1971.
 
1974.
8. LONDON REGENYE (Роман о Лондону). Forditotta Acs Karoly. Bzdapest, 1974.
 
1975.
9. CESTAMI ŽIVOTA A SMRTI. Bratislava, Slovensky spisovatel, 1975.
 
1976.
10. KVAPKA ŠPANIELSKEY KRVI (Кап шпанске крви). Preložil Michael Naubinsky. Bratislava, 1976.
 
1981.
11. PRESELENIE. DNEVNIK NA ČARNOJEVIČ (Сеобе. Дневник о Чарнојевићу). Софија, 1981 .
 
1982.
12. WEDRO W KI (Сеобе). PrezeklAD grzegorz Latuszynski, Lodz, 1982.
 
1986.
13. MIGRATIONS (Сеобе). Traduit par Велимир Поповић. Paris – Lausanne, Julliard – L Age d Homme, 1986.
 
1989.
14. PERESELENIE (Сеобе). Перевод И. Дорбиј. Москва, 1989.
 
1990.
15. MIGRACIONES (Сеобе). Traduccion de Pilar Gil Canoves. Barcelona, 1990.
 
1991.
16. L AMOUR EN TOSCANE (Љубав у Тоскани). Traduit par Поповић. Lausanne , L Age d Homme, 1991. 
17. ROMAN O LONDONE (Роман о Лондону). Перевод Т. Виртиј, Москва 1991.
 
1992.
18. LE ROMAN DE LONFRES (Роман о Лондону) . Traduit par Велимир Поповић. Lausanne, L Age d Homme, 1992.

19. MIGRATIONS (Сеобе). Traduit par Велимир Поповић, Introduction de Nикола Милошевић („La vie et l oeuvre de Tsernianski“), Paris – Lausanne,Juliard – L Age d Homme, 1992.

20. MIGRAZIONI. Prt. 1 (Сеобе), Tradzione di Lionello Costantini, Milano, Adelphi edizioni, 1992.
 
1993.
21. LAMENTO POUR BELGRADE. (Ламент над Београдом). Traduit par Slobodan Despot. Lausanne, L Age d Homme, 1993.
 
1999.
22. ITHAQUE (Итака и коментари). Traduit par Владимир Андре Чејовић et Anne Renoue. Lausanne, L Age d Homme, 1999.
 
2001.
23. UNE GOUTTE DE SANG ESPAGNOL. Traduction et postface de Слободан Деспот. Lausanne, L Age d Homme, 2001.
  
2003.
24. POWIESC O LONDYNIE (Роман о Лондону). Przetozyl Бранислав Бранко Ћирлић, Torun 2003.


 
IV ЛИТЕРАТУРА О МИЛОШУ ЦРЊАНСКОМ
 
Посебна издања
 
1. Никола Милошевић: РОМАН МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Проблем универзалног исказа. Београд, СКЗ, 1970.
2. Александар Петров: ПОЕЗИЈА ЦРЊАНСКОГ И СРПСКО ПЕСНИШТВО. Београд, „Вук Караџић“, 1971.
3. Владимир Буњац: ДНЕВНИК О ЦРЊАНСКОМ. Београд, БИГЗ, 1982.
4. Владимир Буњац: КАМЕНОВАНИ ЦРЊАНСКИ. Ваљево, „Милић Ракић“, 1986.
5. Стевка Шмитран: ЦРЊАНСКИ И МИКЕЛАНЂЕЛО. Крушевац, Багдала, 1988.
6. Јеромонах Јован Ћулибрк: Црно сунце и око њега круг. Издање аутора, 1991. 
7. Петар Џаџић: ПОВЛАШЋЕНИ ПРОСТОРИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Београд, Просвета, 1993.
8. Милорад Р. Блечић: ШУМЕ, ЗЛАТНЕ ШУМЕ И ДРУГЕ БИЉКЕ У ДНЕВНИКУ О ЧАРНОЈЕВИОЋУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, Књижевна заједница Звездара, Народна библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд, Југограф, Београд, 1993.
9. Зоран Аврамовић: ПОЛИТИКА И КЊИЖЕВНОСТ У ДЕЛУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Београд, Време књиге, 1994.
10. Јелена С. Банковић: МЕТАМОРФОЗЕ ПАДА У ДЕЛУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, Београд, Независна издања Слободана Машића, 1996. 
11. Мило Ломпар: О ЗАВРШЕТКУ РОМАНА (Смисао завршетка у роману Друга књига Сеоба Милоша Црњанског), Београд, 1995.
12. Мило Ломпар: ЦРЊАНСКИ И МЕФИСТОФЕЛ, Београд, Време књиге, 2002. 
13. Мило Ломпар: АПОЛОНОВИ ПУТОКАЗИ (Есеји о Црњанском), Београд, Службени лист СЦГ, 2004. 
14. Зоран Аврамовић: ОДБРАНА ЦРЊАНСКОГ. Београд, ауторско издање, 2004.
15. Бошко Обрадовић: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ И НОВИ НАЦИОНАЛИЗАМ. Београд, Хришћанска мисао, 2005. 
16. Горана Раичевић: Есеји Милоша Црњанског. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2005. 
17. Јовица Стаменковић: ОДБРАНА ЦРЊАНСКОГ. Филекс, Лесковац, 2006. 
18. Љиљана Герасимовић: ЦРЊАНСКИ И ВРЕМЕ. Институт за политичке студије, Београд, 2006. 
19. Радмила Поповић: ЦРЊАНСКИ И ЛОНДОН. Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2006. (“Глас српски – Графика”, Бања Лука).