Издања Задужбине

ИЗДАЊА ЗАДУЖБИНЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Убрзо по оснивању Задужбине, године 1984, Управни одбор је донео одлуку да се приступи издавању ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА Милоша Црњанског, јер претходна издања сабраних дела (Просветино у 10 књига, 1966, и Нолитово у 14, 1983) нису обухватила ни половину списа Црњанског. Формирани су Уређивачки одбор и Редакција, са одговорним уредником Живорадом Стојковићем. Како припреме за овакав велики издавачки подухват по принципима критичког издања захтевају много времена, па и више година, Задужбина је своју издавачку делатност започела посебним издањима. Најпре је, године 1989, објавила први број зборника Сербиа и коментари, а 1990. и јубиларно издање Сеоба и Друге књиге Сеоба, у једном тому. Прва књига из пројекта ДЕЛА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, ЛИРИКА, појавиће се 1993. године, а до данас је објављено 10 томова. Уређивачки одбор досадашњих томова чинили су: Никола Бертолино, Ђорђије Вуковић, Душан Иванић, Никола Милошевић, Новица Петковић и Бошко Петровић, а одговорни уредник је био Живорад Стојковић.

Дајемо преглед издања Задужбине.


ПОСЕБНА ИЗДАЊА

1990.

Милош Црњански: Сеобе. Друга књига Сеоба
Јубиларно издање о тристагодишњици Велике сеобе
Срба 1690-1990. 
Приредио : Душан Иванић 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска
књижевна задруга, Матица српска, БИГЗ, Просвета,
Свјетлост (Сарајево), Editions L’Age d’Home
(Lausanne) 
Уредник : Живорад Стојковић

 


II 

ДЕЛА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

1993.

Лирика (Лирика. Итака и коментари. Антологија кинеске лирике. Песме старог Јапана)
Приредио : Живорад Стојковић 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

1993.

Код Хиперборејаца 
Приредио : Никола Бертолино 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

1995.

Путописи, I (Писма из Париза. Љубав у Тоскани. Наша небеса. Књига о Немачкој. У земљи тореадора и сунца)
Путописи II (Путевима разним) 
Приредио : Никола Бертолино 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

1996.

Сеобе 
Приредио : Душан Иванић 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

Друга књига Сеоба 
Приредио : Душан Иванић 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

Приповедна проза (Приче о мушком. Приповетке. Дневник о Чарнојевићу) 
Приредио : Новица Петковић 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

1998.

Књига о Микеланђелу 
Приредио : Никола Бертолино 
Издавачи : Задужбина Милоша Црњанског, Српска књижевна задруга, БИГЗ, Editions L’Age d’Home (Lausanne)

1999.

Есеји и чланци, I (Књижевност. Уметност)
Есеји и чланци, II (Историја. Полемике. Разговори) 
Приредио: Живорад Стојковић 
Издавачи: Задужбина Милоша Црњанског, Editions L’Age d’Home (Lausanne)


III

ЗБОРНИК

1989.

Сербиа и коментари за 1998/89. Књига прва

1991.

Сербиа и коментари за 1990/91. Књига друга

1996.

Сербиа и коментари за 1993/95. Књига трећа (Посвећена стогодишњици песниковог рођења 1993) 
Уредник : Живорад Стојковић.


ЖИВОРАД СТОЈКОВИЋ, 

Одговорни уредник издања Задужбине Милоша Цњанског

Одговорни уредник свих издања Задужбине Милоша Црњанског био је Живорад Стојковић, критичар, есејиста, историчар књижевности. Рођен је 1922. године у Београду, у родном граду је и умро 1998. Стојковић је био вишегодишњи уредник Нолита, Југославије и Просвете, али и гостујући уредник у више других издавачких кућа – као један од најзначајнијих приређивача послератног српског издаваштва. Приредио је сабрана дела Исидоре Секулић, Борисава Станковића, Јована Дучића, Георгија Острогорског и Слободана Јовановића. Био је и секретар Српске књижевне задруге, један од уредника библиотеке „Српска књижевност у 100 књига“, уредник едиције „Еx libris“, један од покретача критичког издања дела Вука Караџића, сауредник београдске Уметности и мостарске Зоре. Обављао је и посао лектора српског језика на универзитетима у Француској. Био књижевни критичар НИН-а и других листова и часописа. Аутор је књиге Отисци, а изненадна смрт је овог изузетног приређивача опуса других аутора омела у приређивању сопственог.