Pesma nedelje

 

Miloš Crnjanski

 

ZDRAVICA

Zdravo, svete, bledi ko zimski dan
      u strahu. 

Još je veseo narod jedan
u krvi, pepelu i prahu. 

Vijaj oblake proletne, rumene,
pitaj ih za raj.
Ne treba nam žena kad cveta, ni kad vene.
Ne bacamo decu u zvezdan beskraj. 

Za naša srca ništa nije dosta.
Za naša srca ništa ne osta.
Dok jedan od nas na zemlji diše:
da ni jedan vrt ne zamiriše. 

Da živi groblje!
Jedino lepo, čisto i verno.
Da živi kamen i ruševine!
Prokleto što cveta u visine. 

Mi smo za smrt!

***